marți, 23 august 2016

Nicolae Grigorescu - Car cu boi

 Nicolae Grigorescu - Car cu boi
Nicolae Grigorescu - Car cu boi pe inserat 
 Nicolae Grigorescu - Car cu boi
Nicolae Grigorescu - Car cu boi 
Nicolae Grigorescu - Car cu boi 
Nicolae Grigorescu - Car cu boi 
Nicolae Grigorescu - Car cu boi pe drum de ţară 
 Nicolae Grigorescu - Car cu boi prin vad
 Nicolae Grigorescu - Car cu boi, pe cale, de dimineață
 Nicolae Grigorescu - Car cu o pereche de boi
Nicolae Grigorescu - Care cu boi la Orății 
 Nicolae Grigorescu - Întoarcerea de la târg
 Nicolae Grigorescu - Întoarcerea de la târg
Nicolae Grigorescu - Întoarcerea de la târg

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu