marți, 10 mai 2016

Young Beauties in Albert Lynch's Art

 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A young beauty, 19th Century
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A Portrait of a Lady in Blue
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A Summer Stroll
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A Young Beauty
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A Young Beauty
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A Young Beauty
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Dama con turbante negro
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Lynch Albert - Jeune femme au chapeau
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Portrait d'une jeune femme 1890
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Portrait of a Young Woman in a Hat Holding a Bouquet of Flowers
Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Portrait of a Young Woman 
Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Retrato de uma elegante mulher 
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Suivez-Moi
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - The Flower Girl
Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - The Jolly Boat 
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - The Letter
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - The Letter
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - The White Ribbon
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Tête de Femme
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Woman Descending Stairs
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Woman in a Red Embroidered Shawl
Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Woman in a Very Big Hat
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Woman in White Bonnet
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Women Reading
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Young Beauty in a Straw Hat
 Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - Young Woman in Green Hat
Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) 
Albert Lynch (Peruvian, 1851-1912) - A Beautiful Woman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu